Sterk en betrouwbaar

Home » Over ons

Over de SENIORENPARTIJ.

De SENIORENPARTIJ is opgericht voor iedereen in Den Helder en in het bijzonder voor senioren. Nederland vergrijst snel en deze groep kan en mag niet achterblijven. Steeds meer ouderenpartijen verschijnen daarom op het politieke toneel. Senioren tellen mee in de samenleving!

Wij streven ernaar dat onze visie voor Den Helder door zoveel mogelijk mensen wordt gedeeld en gesteund.

De partij hanteert een aantal kernwaarden waaronder betrouwbaarheid, stabiliteit en betrokkenheid. Dit vindt de SENIORENPARTIJ belangrijk omdat gemerkt is dat het vertrouwen van kiezers zowel in de landelijke als lokale politiek hollend achteruit gaat.

Wij willen een brug slaan tussen politiek en inwoners van Den Helder!Vele beloftes van partijen zijn in het verleden gebroken of niet nagekomen. Dat bevordert het vertrouwen natuurlijk niet. Dat genereert alleen maar maatschappelijk onbehagen.

De SENIORENPARTIJ staat voor wat er vanuit de partij gezegd wordt en luistert naar de inwoners.

De partij verafschuwt achterkamertjes gedoe. Transparant handelen is ons motto. Dat is geen belofte maar een harde en onverbrekelijke garantie. De inwoners hebben recht op open bestuur. Samen trekken wij de kar!


De SENIORENPARTIJ wil en gaat zich inzetten voor onze inwoners. Dat doen wij met een kritische, open en betrokken houding. Wij gaan ons in de aankomende periode bezighouden met ons programma en voorbereiden op de verkiezingen. Mensen die zich willen aansluiten zijn uiteraard van harte welkom.

De speerpunten zullen zich richten op het stoppen van verkwisting van gemeenschapsgelden, goede zorg en maatwerk daarin, seniorenbeleid voor ondermeer wonen en werken, goed armoedebeleid, voorkomen van leeftijdsdiscriminatie, versterken van de wijkplatforms, bestuurlijke integriteit versterken, vereenvoudigen van regels met name voor voorzieningen WMO maar ook voor het realiseren van een positief ondernemersklimaat, schone openbare ruimte, veiligheid op straat en woonomgeving,

Genoeg te doen dus!

Om deze en andere zaken te realiseren heeft de partij wel uw stem nodig.

Een stem op de SENIORENPARTIJ is een stem op een partij met het stuurwiel stevig in de handen en de blik naar voren.