Home » Speerpunten » Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijk en ethiek.

De maatschappij om ons heen verandert constant en snel. Om een betrouwbare en efficiënte bestuurlijke en ambtelijke omgeving te krijgen is het noodzakelijk dat een omslag plaatsvindt in het werken en denken. “Het Nieuwe Werken” moet dan ook meer vorm krijgen. Bestuurlijke en ambtelijke processen dienen zo ingericht te zijn dat de organisatie beter rolvast is. Dit voorkomt normvervaging en afschuiven van verantwoordelijkheid. Het schept bovendien duidelijkheid voor zowel de inwoners als de gemeenteraad.

De SENIORENPARTIJ hanteert het standpunt dat inwoners centraal staan en de bestuurlijke en ambtelijke omgeving dienstverlenend is waarbij wij uitgaan van eigen rol en kracht. Wij zijn geen voorstander van herindeling maar wel van samenwerking. De SENIORENPARTIJ vindt het vooral belangrijk dat niet tegen maar met inwoners wordt gesproken.

Om dit te bereiken wil de SENIORENPARTIJ dan ook:

  • Het vertrouwen van de inwoners van Den Helder in de gemeente versterken. Daarbij staat transparant en betrouwbaar handelen en communiceren vanuit de gemeente centraal.

  • Dereguleren binnen en buiten de ambtelijke organisatie waar dat mogelijk is, stimuleren van het “out of the box denken” en meer inspelen op de praktijk.

  • Een vriendelijk ondernemingsklimaat voor inwoners en ondernemers door eenvoudige zaken vrij te stellen van vergunningsplicht en aanvragen versneld afhandelen.

  • De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zo inrichten dat niet meer geredeneerd wordt vanuit belemmeringen maar vanuit kansen en wat wel mogelijk is.

  • De bedrijfsvoering zo inrichten dat er meer zicht en grip komt op de uitvoeringskosten zodat verspilling van gemeenschapsgeld in een vroeg stadium wordt voorkomen.

  • Het model regiegemeente loslaten en meer vanuit eigen kracht handelen zodat de gemeente dichterbij de inwoners komt te staan.

  • Minder externe inhuur.

  • Een organisatie waarbij ethisch en verantwoord gehandeld wordt en de gemeente een meer humaan gezicht krijgt.