Home » Speerpunten » Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

De SENIORENPARTIJ wil werk maken van burgerparticipatie. De partij is van mening dat er nog veel te weinig naar onze inwoners wordt geluisterd. Dat moet veranderen. Inspraak en meebeslissen is niet een gunst van de gemeente maar een recht van de burgers.

De SENIORENPARTIJ wil dan ook:

  • Starten met een burgerbegroting;

  • Inwoners stimuleren om initiatieven aan te dragen;

  • Een centrale ombudsfunctie om deze initiatieven te begeleiden;

  • Inwoners eigen verantwoordelijkheid laten nemen;

  • Wijkplatforms meer betrekken bij inspraak;

  • Een faciliterende gemeente in plaats van een bepalende gemeente.

Uiteindelijk staan onze inwoners centraal. Dat is wat telt!