Home » Speerpunten » Goede zorg

De SENIORENPARTIJ heeft voor een hart voor senioren en gehandicapten en alle andere groepen die door gebrek aan zelfredzaamheid en buiten hun schuld aangewezen zijn op hulp. De marktwerking en dus het winstoogmerk in de zorg is geen vooruitgang gebleken. De SENIORENPARTIJ is van mening dat de ondersteuning die senioren nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen uitgangspunt moet zijn van de te treffen maatregelen.

Om dit te bereiken wil de SENIORENPARTIJ dan ook:

  • Het winstbejag in de zorg door commerciële bedrijven tegengaan door strakke prestatie eisen te verlangen bij aanbestedingen.

  • Dat de vertrouwde hulp huishoudelijke zorg in stand moet blijven en daarmee ook de signalerende functie. Versobering in de thuiszorg is onacceptabel.

  • Een professioneel meldpunt waar financiële uitbuiting en ouderenmishandeling kan worden gemeld.

  • Vervoer op maat bijv. wijkvervoer en wijkbusjes.

  • Dat respijtbedden gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk om mantelzorgers te ontlasten.

  • Zorg in de buurt stimuleren. Hierin zullen de wijkverpleegkundigen weer een grote rol in moeten gaan spelen.

  • Een betaalbare en zinvolle dagbesteding voor een ieder die dit nodig heeft.

  • Dat informatie niet alleen via computer en/of moderne media wordt verspreid maar voor senioren door persoonlijk contact en via een ouderen pagina in de huis aan huis bladen.

  • Een daadkrachtig beleid ontwikkelen ter bestrijding van armoede onder senioren.

  • Een sociaal vangnet gehandhaafd dient te blijven voor de groep die aangewezen is op zorg.