Home » Speerpunten » Lokale omroep

Lokale omroep

Onze partij vindt een goede en professionele lokale omroep van groot belang voor de gemeente en haar inwoners. In een tijd waarin lokale en regionale journalistiek onder druk staat is het belangrijk de lokale omroep goed te faciliteren. Dit is immers ook onze door de wetgever opgelegde plicht, de gemeente dient immers te voldoen aan de wettelijke bekostigingsplicht van de lokale omroep.

In het kader hiervan zijn we blij met de door de VNG gemaakte afspraken met OLON/NLPO, zoals vastgelegd in het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018’. We begrijpen dat afspraken tussen meerdere partijen ook door alle partijen dienen te worden nagekomen en stellen ons daarom op het standpunt dat de gemeente Den Helder daadwerkelijk dient te voldoen aan de bekostigingsplicht. Dit gaat dus verder dan het simpel doorgeven van door Den Haag beschikbaar gesteld geld, het betreft een bekostiging volgens de volle omvang van deze wettelijke plicht. Een bekostiging die de lokale omroep in staat stelt haar taak als volwaardig onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep te realiseren volgens het zogeheten Lokaal Toereikend Media-aanbod.

Wij hechten grote waarde aan een goed functionerende lokale omroep en begrijpen dat de verplichte verdere professionalisering ook van de gemeente een extra inspanning vraagt. Die extra inspanning willen we de komende raadsperiode zo spoedig mogelijk realiseren. Zodat LOS Den Helder haar publieke taak in stad en regio, al dan niet in samenwerking met andere omroepen en mediabedrijven, voor de volle honderd procent kan oppakken en vormgeven.