Home » Speerpunten » Openbare ruimte en veiligheid

Openbare ruimte en veiligheid.


Goed bereikbare, veilige infrastructuur en openbare ruimte. Dat is waar SENIORENPARTIJ zich de komende jaren voor inzet. Infrastructuur is een belangrijke verbindende factor en behoort voor elke weggebruiker overzichtelijk en voorspelbaar te zijn. Kinderen en ouderen reageren namelijk anders op verkeerssituaties. Met het inrichten van nieuwe infrastructuur, houdt SENIORENPARTIJ daar rekening mee. Op deze manier maken wij onze infrastructuur veilig en leesbaar. Een leesbare weg is immers voor elke weggebruiker duidelijk, overzichtelijk en voorspelbaar ingericht. Wij ondersteunen dan ook het plan van de fietsersbond. Daarnaast richten wij ons op veilig gebruik van de openbare ruimte.


Om de openbare ruimte veiliger en schoner te maken en te houden willen wij:

 • Vervoer in en naar het centrum voor ouderen en jongeren toegankelijker maken

 • Het straatbeeld opschonen door middel van een vaste fietsenparkeerplaats.

 • Inzetten op elektrisch openbaar vervoer en stimuleren fietsgebruik.

 • Bouw van een distributiecentrum zodat zwaar verkeer geweerd kan worden uit het centrum.

 • Terugdringen stoplichten en toepassen regensensoren op noodzakelijke stoplichten voor fietsers.

 • Stimuleren van het " autodelen".

 • Toepassen van meer rotondes en daarbij voorrang van fietsers op rotondes.

 • Zorgdragen voor een toegankelijke duin- en strandgebied.

 • Sterke promotie en uitbreiding van fiets- en wandelroutes.

 • Duurzame energiegebruik door meer LED verlichting toe te passen en een snel laadstation van Fastned.

 • Donkere plekken meer verlichten zodat een veilig gevoel ontstaat.

 • Inzetten op een centrale plaats voor vuurwerk tijdens oud en nieuw zodat overlast vermindert.

 • De openbare ruimte veiliger maken voor mensen met een handicap door goed onderhoud bestrating en voorzieningen.

 • Verkeersproblematiek bij de Texelse boot aanpakken, waarbij ook gekeken moet worden naar mogelijke verplaatsing van de veerdienst.