Home » Speerpunten » Seniorenvriendelijke gemeente

Seniorenvriendelijke gemeente


Elk mens heeft recht om volwaardig oud te worden en niet in eenzaamheid te worden vergeten.

De SENIORENPARTIJ praat daarom niet over maar met senioren. Senioren hebben ruime levenservaring en de partij vindt het van groot belang dat hun inbreng en wensen worden gehoord.

Wij stellen de mens centraal en spreken klare taal. Wij laten bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning niet vastlopen in onnodige ingewikkelde procedures.

Om seniorenvriendelijk beleid vorm te geven wil de SENIORENPARTIJ:

 • De hoge werkloosheid van 50 plussers aanpakken en een doelgericht armoedebeleid voeren.

 • Zorgen voor een goede doorstroming in de huisvesting zodat er betaalbare en seniorvriendelijke woningen beschikbaar blijven voor senioren met een laag inkomen.

 • goede aangepaste woningen zodat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 • Een transparante en goed bereikbare WMO waarbij de regels duidelijk zijn en medewerkers die bekend zijn met de leefwereld van senioren.

 • Een loketfunctie waar senioren persoonlijk contact hebben. Dus geen digitale afstandsbalie.

 • Aanvragen WMO dienen binnen de wettelijke termijnen te worden afgehandeld

 • Zorg op maat zodat de regie over het eigen welzijn, wonen en zelfstandig leven zolang mogelijk blijft.

 • Open en zichtbare wijken waar veel senioren wonen.

 • Dagopvang in eigen wijk.

 • Ontmoetingsplaatsen voor senioren voor een praatje, samen eten en ontspanning.

 • (Voor iedereen) toegankelijke en betaalbare cursussen digitalisering waarbij voor senioren wel een vangnet blijft bestaan voor persoonlijk contact of briefwisselingen.

 • Gratis openbaar vervoer 65 plussers.

 • Stoppen sollicitatieplicht voor senioren boven de 55 jaar.