Home » Speerpunten » Stop de verkwisting

Geen verkwisting van gemeenschapsgelden!

De SENIORENPARTIJ hekelt verspilling van gemeenschapsgeld. Geld dat is opgebracht door onze inwoners dient zorgvuldig beheerd en besteed te worden. De partij wil daarom sowieso alle geldstromen transparant krijgen.

Waar vooral heel veel geld in omgaat is bij de verbonden partijen, zoals Zeestad, Willemsoord en gemeenschappelijke regelingen. Verschillende clubs waarbij niet altijd duidelijk is waar alle geldstromen blijven. Deze partijen hebben allemaal hun eigen besturen, raden en managementlagen en dat zijn onnodige kosten

De SENIORENPARTIJ wil dan ook waar mogelijk snijden in deze kosten. Dit kan weer ten goede komen aan zorg en voorzieningen.

Wij hanteren de leus "Voor Den Helder, Door Den Helder".

Met het "op afstand plaatsen van taken", zoals dat populair heet, denkt de gemeente goedkoper uit te zijn. Gemeenschappelijke regelingen zijn in de praktijk niet alleen duurder na verloop van tijd, ook de gemeenteraad, dus door u gekozen volksvertegenwoordiging, heeft vrijwel geen zicht op deze structuren .De SeniorenPartij wil dan ook snijden in deze kosten.Dat geld komt beter ten goede aan zorg en voorzieningen.

De Rekenkamercommissie heeft ook al aangegeven dat al die verschillende partijen en regelingen onvoldoende financieel inzichtelijk zijn voor de Gemeenteraad. Wij willen dit veranderen!

Door dit te veranderen is het gevolg dat ook beslissingen weer in de gemeenteraad worden genomen, dus de stem van het volk weer terug in de volksvertegenwoordiging.

De SENIORENPARTIJ wil ook de inhuur van externen minimaliseren en alleen inhuren als het echt niet anders kan. Externen kosten vele malen meer dan regulier personeel. Efficiënt inhuren bespaart veel geld.

Hangdossier vreten geld. Als voorbeeld noemen wij alleen al het voormalig postkantoor. Door inhuur van peperdure advocaten worden dergelijke dossiers jarenlange slepende en dure kwesties. Enkel en alleen om zaken vooruit te schuiven.

Wij willen dit oplossen. De SENIORENPARTIJ gaat wel verantwoord om met gemeenschapsgeld.

Elke vorm van verkwisting is er namelijk één teveel. Steun ons om dit te stoppen!